Nahdatun Nisa’iyah

nahdah

Nahdatun Nisa’iyah dirintis pada tahun 1925 oleh Hj. Sofiah Abbas dan kawan-kawan yang meminta izin kepada ayahnya Syekh Abbas Abdullah untuk turut serta dalam mengikuti pelajaran yang diberikan di Darul Funun El-Abbasiyah.

Kelas Perempuan Nahdatun Nisa’iyah ini merupakan salah satu perintis sekolah perempuan di Sumatera Barat, satu generasi dengan Diniyah School yang digagas oleh Rahmah El-Yunusiyyah pada tahun 1923 di Padang Panjang.

Kegiatan belajar mengajar untuk kaum perempuan ini diselenggarakan di kelas khusus yang disebut dengan Sekolah Nahdah, yang dibuatkan di puncak sebelum jalan menurun ke arah Masjid Gadang Padang Japang.

Pada perkembangannya Nahdatun Nisa’iyah memfasilitasi penyelenggaraan TPA/TPQ Nahdah dan Panti Asuhan Al-Falah.

Pada tahun 2018 dibentuk Darulfunun Putri untuk memfasilitasi keperluan pelajar Putri.

Panti Asuhan 16/17 17/18
Jumlah 49 49

Waqaf Foundation: for Education & Society Development